Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Działaj Lokalnie KOLD
2021-04-15
Szkolenie informacyjne z programu Działaj Lokalnie - Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania KOLD
NOWE PROJEKTY DLA WSI
2021-04-06
NOWE PROJEKTY DLA WSI
Dobra informacja
2021-04-06
Lokalna Grupa Działania KOLD skorzysta z możliwości wnioskowania o dodatkowe środki dotacyjne z Leadera. Planowane są zmiany w LSR w celu możliwości ogłoszenia kolejnego konkursu dla : - Podejmowania działalności gospodarczej
Wyniki naboru wniosków
2021-04-02
Wyniki naborów wniosków z programu LEADER PROW 2014-2020 zakończonych w dniu 1 marca 2021 znajdują się w zakładce " Wyniki naborów".
Listy zgodności z LSR i PROW
2021-03-30
W zakładce " wyniki naborów PROW - Leader" znajdują się listy....
Posiedzenie Rady oceniającej LGD KOLD
2021-03-30
Po elektronicznej ocenie indywidualnej wniosków z naboru Leader, Rada odbyła posiedzenie on line wspólnie z przedstawicielami Zarządu
Spotkanie LGD KOLD z samorządowcami
2021-03-29
LGD KOLD spotkał się z samorządowcami
Życzenia świąteczne
2021-03-26
Zdrowych, pogodnych Świat Wielkiej Nocy
Zapraszamy do programu " Działaj Lokalnie"
2021-03-26
Masz pomysł, chcesz go zrealizować w swojej społeczności lokalnej?
Rozstrzygnięcie konkursu " Z pandemią w tle"
2021-03-26
Rozstrzygnięty został konkurs dla środowisk wiejskich, które będą organizowały zajęcia po pandemii dla dzieci i młodzieży z dofinansowania Lokalnej Grupy Działania KOLD.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich
2021-03-26
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i w...
Zmiany w rozpatrywaniu wniosków
2021-03-11
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi mającymi na celu wprowadzenie zmian dotyczących pozostawiania wniosków o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia i przywracania terminów, określonych przepisach art. 67b
Posiedzenie Zarządu LGD KOLD
2021-03-09
Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia Życzeń kobietom w Dniu ich święta- członkom Zarządu i pracownicom biura.
Masz Głos
2021-03-04
Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski
Program stypendialny Horyzonty
2021-03-04
Do dnia 31 marca trwa rekrutacja do 11 edycji Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków. Program Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczennic i uczniów pochodzących z małych miejscowo...
Wpłynęły wnioski
2021-03-01
W wyniku naboru wniosków na konkurs z Leadera ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania KOLD wpłynęło 38 wniosków na łączną kwotę 3 692 205,74 zł.