Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie LGD KOLD z samorządowcami

dodano: 2021-03-29 20:08

Spotkanie LGD KOLD z samorządowcami Dzisiejsze spotkanie ze starostami, burmistrzami i wójtami obszaru KOLD - on line miało główne zadanie przygotowanie do zmian w LSR , nowego okresu przygotowania w tym pozyskania dodatkowych środków unijnych z Leadera oraz program Smart Villages. Samorządowcy zostali poinformowani także o aktualnych naborach wniosków z Leadera, z Działaj Lokalnie i z konkursu własnego.