Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działaj Lokalnie

dodano: 2016-02-09 08:57

Dokumenty konkursowe do Programu "Działaj Lokalnie" 2021

1. Regulamin

2. Przewodnik do umowy 

3. Wniosek

4. Prezentacja 

5. Regulamin komisji grantowej 

 

 

 

Dokumenty konkursowe do Programu "Działaj Lokalnie" 2020

1. Regulamin 

2. Przewodnik do umowy 

3. Wniosek 

4. Regulamin komisji grantowej 

5. Prezentacja ze szkolenia

6. Karta oceny formalnej 

7. Karta oceny merytorycznej 

8. Karta monitoringu

9. Lista obecności

10. RODO

-RODO

11. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych  -otwórz

 

 

Dokumenty konkursowe do Programu "Działaj Lokalnie" 2019

1. Karta oceny formalnej 

2. Karta oceny merytorycznej 

3. Regulamin Działaj Lokalnie 

4. Prezentacja

5. Wniosek

6. Karta monitoringu

7. Przewodnik do umowy 

8. Regulamin pracy lokalnej komisji grantowej

9. Lista obecności

10. RODO

-RODO

 

 

 

Dokumenty konkursowe do Programu "Działaj Lokalnie" 2018

1. Karta oceny formalnej

2. Karta oceny merytorycznej

3. Przewodnik do umowy dla grantobiorców

4. Regulamin DL 2018

5. Prezentacja 

6. Wniosek

7. Umowa o współpracy realizator - wnioskodawca

8. Umowa dotacji z grantobiorcami

 

 

Dokumenty konkursowe do Programu "Działaj Lokalnie" 2017

1. Karta oceny formalnej

2. Karta oceny merytorycznej

3. Przewodnik do umowy dla grantobiorców

4. Regulamin DL 2017

5. Prezentacja

6. Wniosek

7. Umowa o współpracy realizator - wnioskodawca

8. Umowa dotacji z grantobiorcami

9. Wniosek o wypłatę transzy

 

 

Dokumenty konkursowe do Programu "Działaj Lokalnie"

1. Karta monitoringu merytorycznego

2. Karta oceny formalnej

3. Karta oceny merytorycznej

4. Przewodnik do umowy dla grantobiorców

5. Regulamin Działaj Lokalnie

6. Umowa dotacji z grantobiorcami

7. Umowa o współpracy

8. Umowa o współpracy realizator - wnioskodawca

9. Raport końcowy

10. Wniosek o wypłatę transzy

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu „ Działaj Lokalnie” , które realizować będzie Lokalna Grupa Działania KOLD przy udziale środków finansowych pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Informacje dla potencjalnych beneficjentów  - cz I

Informacje dla potencjalnych beneficjentów - cz II

Regulamin konkursu

Przykładowy wniosek

Zapraszamy na warsztaty dotyczące programu Działaj Lokalnie.

Terminy warsztatów z wypełniania wniosków.

22 lutego o godz 17.00 w Zespole Szkół w Pniewach

24 lutego o godz 17.00 w Gimnazjum w Lwówku

29 lutego o godz 17.00 w Zespole Szkół w Opalenicy

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do biura KOLD