Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Obradował Zarząd KOLD
2020-04-24
Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania KOLD odbyło się on-line. 1. Zarząd obradował z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i
Wyniki konkursu Działaj Lokalnie
2020-04-21
Lista rankingowa Działaj Lokalnie 2020
Posiedzenie Komisji ODL
2020-04-20
Posiedzenie Komisji oceniającej wnioski Ośrodka Działaj Lokalnie - Lokalnej Grupy Działania KOLD
Labirynt KOLD
2020-04-20
W ramach projektu współpracy polsko-słowacko-niemieckiego powstał labirynt rekreacyjny zbudowany przez LGD KOLD po nadzorem Adama Nowaka z firmy
Uwaga przedsiębiorco
2020-04-10
Po wejściu w życie „II Tarczy Antykryzysowej” , będzie można zawiesić działalność na okres epidemii COVID-19.
Uwaga przedsiębiorcy!
2020-04-08
Można składać wnioski do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za marzec-maj 2020r. Dotyczy przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób oraz samozatrudnionych ( w przypadku PROW – podejmowanie działalności oraz rozwój działalności g...
LGD KOLD przyjął wnioski
2020-04-07
W konkursie Działaj Lokalnie ( dotacje z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Lokalnej Grupy Działania KOLD) wpłynęło 9 wniosków organizacji pozarządowych na kwotę 49 440,00 zł przy limicie 55 tys zł w tym Stowarzyszenie "Chraplewo...
Krzyżówka codzienna
2020-03-22
# Zostań w domu - Kold proponuje Krzyżówki i dla wnuka i dla dziadka
Lokalna Grupa Działania KOLD dla dzieci
2020-03-20
W tych trudnych dniach proponujemy dzieciom i młodzieży, gry planszowe i opisy gier podwórkowych. To możesz stosować w rodzinie, na podwórku. Znajdziesz je bezpłatnie w sklepach Chata Polska na naszym terenie
Najpierw zadzwoń
2020-03-16
Chcesz osobiście wejść do biura LGD KOLD
Zostań w domu....
2020-03-14
Zostań w domu.... i jedź z LGD KOLD w internecie.
Ograniczenie wizyt osobistych
2020-03-13
Lokalna Grupa Działania KOLD prosi o ograniczenie wizyt osobistych w biurze. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 61 44 24 160 lub 601 819 928 lub e-mail - biuro@kold.pl
Przełożone Walne Zebranie członków LGD KOLD
2020-03-11
W związku z obawami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania KOLD zostaje przełożone
Zaproszenie na Konferencję do Sielinka
2020-03-11
19 marca 2020 r. Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konferencję pt. "Nie marnujmy żywności!".
Szkolenie ODL LGD KOLD
2020-03-09
W czwartkowe popołudnie 5 marca, szkolenie z zasad i wypełniania wniosku odbyło się w salce wiejskiej w Paproci gm. N. Tomyśl.
Zarząd LGD
2020-03-02
Zarząd spotkał się w dniu 26 lutego i zatwierdził zmiany w LSR po odbytych konsultacjach