Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu LGD KOLD

dodano: 2021-03-09 08:28

Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia Życzeń kobietom w Dniu ich święta- członkom Zarządu i pracownicom biura.  Zarząd przyjął informacje o złożonych wnioskach w konkursie naboru. Postanowiono dokonać zmian w LSR pod katem wykorzystania środków finansowych na granty. 
Przyjęto założenia Letniej Olimpiady dla  szkół podstawowych i ponadpodstawowych, planowanej na maj/czerwiec 2022r. Przyjęto także założenia Igrzysk Seniorów na wrzesień 2022r.
Zarząd planuje także obchody 15- lecia powstania LGD KOLD na czerwiec lub wrzesień 2021 w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Postanowiono wystąpić o nadanie tytułów członków honorowych 4 inicjatorom powstania LGD. Omawiano również przygotowania do następnego okresu programowania unijnego oraz kolejnego spotkania z starostami, burmistrzami mi wójtami obszaru LGD KOLD.