Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kontakt

dodano: 2012-02-25 09:56

 

Lokalna Grupa Działania  KOLD

64-310 Lwówek  Rynek 33/1, tel/fax.  61 44 24 160

biuro@kold.pl

 

 

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania KOLD czynne jest w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

nr. konta:  BS Nowy Tomyśl Oddział Lwówek 83 9058 0000 0020 0200 1155 0001

 

BIURO

  • dyrektor - Ireneusz Witkowski
  • inspektor ds. funduszy - Paulina Młyńczak
  • inspektor ds. współpracy - Danuta Grześkowiak - Kniat
  • inspektor ds. zadań dodatkowych LSR - Joanna Kozber - Woźniczka
  • inspektor ds. organizacyjnych - Piotr Kłos
  • biuro rachunkowe-  obsługa finansowa  - Wiesława Krzemińska - Wachowiak