Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dobra informacja

dodano: 2021-04-06 11:06

 

 

 

Lokalna Grupa Działania KOLD skorzysta z możliwości wnioskowania o dodatkowe środki dotacyjne z Leadera.

Planowane są zmiany w LSR w celu możliwości ogłoszenia kolejnego konkursu dla :

- Podejmowania działalności gospodarczej

- infrastruktury turystycznej publicznej

- grantów

Wkrótce rozpoczynamy konsultacje dot. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju