Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich

dodano: 2021-03-26 10:47

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach 
przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od 
Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów. 
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, 
przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma 
na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów 
i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności 
i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.
Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej 
tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące 
Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą 
zdobyć na każdym etapie rywalizacji.
Zgłoszenia do konkursów można nadsyłać do 20 kwietnia 2021 r.
Wybory Miss Wdzięku
Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie 
o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca 
oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi 
umiejętnościami.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.
Konkurs Kulinarny
Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej –
za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.
Konkurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe 
umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, 
haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.
Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz 
lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, 
osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: 
https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069
Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów podanych 
w Regulaminach Konkursów, wybiorą łącznie około 105 najbardziej inspirujących Kół ze wszystkich 
kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od 
Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie 
okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.
W trakcie Półfinałów Wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły 
zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty oraz kandydatki do Miss Wdzięku na żywo 
oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań.
Do Finału przejdą 2 Koła z każdej kategorii konkursowej.
Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe 
nagrody.
Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Festiwalu odbędzie się 25 września 2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie.
Podczas ostatniej z edycji Festiwalu rozstrzygnięte zostaną konkursy i wyłonione Laureatki nagród 
głównych, które zostaną wręczone Zwyciężczynią w trakcie uroczystej gali.
Na zakończenie uczestnicy Festiwalu zostaną zaproszeni na koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 15 000 zł.
Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja transmitowana 
będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2.
Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/polskaodkuchni
i Instagramie : https://www.instagram.com/festiwal_kgw_polska_od_kuchni