Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

14 sierpnia nieczynne.
2020-08-12
14 sierpnia 2020 r biuro KOLD nieczynne
W Rogalowym Muzeum
2020-08-10
W sobotę, 1 sierpnia br. odbył się wyjazd, dla licznej grupy uczestników, do Rogalowego Muzeum Poznania w ramach projektu pt. „Nasz region – nasze tradycje” z Programu „Działaj Lokalnie” XI Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności ...
Na Szlaku Piastowskim
2020-08-09
W sobotę 8 sierpnia Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko realizując projekt „Żyjmy w zgodzie z naturą” w ramach programu „Działaj lokalnie” zorganizowało wyjazd studyjny na Szlak Piastowski.
Planujemy nowy projekt
2020-08-07
Podczas pobytu na Litwie został podpisany list intencyjny pomiędzy Lokalną Grupa Działania KOLD a Stowarzyszeniem Tvari ideja z Litwy
Pobyt na Litwie
2020-08-06
Poznajemy kulturę naszych regionów Pod takim tytułem rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu współpracy Lokalnej Grupy Działania KOLD, Lokalnej Grupy Działania 7 Kraina Nocy i Dni oraz Lokalnej Grupy Działania Sudova z Litwy.
Spotkanie kulturalno-kulinarne
2020-07-30
Zapraszamy na wyjazdowe spotkanie w ramach projektu współpracy „Poznajemy kulturę naszych regionów”
Konkurs - Stacja METEO
2020-07-24
Wyniki konkursu na projekt zagospodarowania Stacji METEO w szkole w LGD KOLD.
Nasz region – nasze tradycje
2020-07-24
We wtorek, 21 lipca br. odbyło się spotkanie z zespołem „Wiaruchna” z Urbanowa w ramach projektu pt. „Nasz region – nasze tradycje” z Programu „Działaj Lokalnie” XI Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności real...
"Nasz region-nasze tradycje"
2020-07-21
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie zaprasza osoby dorosłe i młodzież z terenu Gminy Opalenica NA WYJAZD DO ROGALOWEGO MUZEUM POZNANIA w ramach realizowanego projektu „Nasz region – nasze tradycj...
Promujemy region
2020-07-20
Dwudniowe zawody konne 18-19 lipca w skokach przez przeszkody powróciły do Posadowa. LGD KOLD miało swój udział promując region.
Szkolenie Rady, Zarządu, biura
2020-07-20
Dwudniowe szkolenie 17-18 lipca LGD KOLD w Karpaczu z tematyką oceny i finansowania grantów, prowadzili przedstawiciele Wielkopolskiej i Dolnośląskiej Sieci LGD. Odwiedzi o także miejsca realizacji z programów unijnych.
"Poznajemy i promujemy dawne zwyczaje"
2020-07-16
W dniu dzisiejszym 16 lipca odbyły się pierwsze warsztaty w ramach programu LEADER
Płyty z kolędami
2020-07-15
Płyty z kolędami z festiwalu
Wymiana i rozpowszechnianie dobrych przykładów przedsiębiorczości z poszanowaniem ochrony środowiska
2020-07-14
II rajd z Działaj Lokalnie
2020-07-13
Tematyką II rajdu w ramach projektu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko była ekologia
Prezentacja
2020-07-12
Realizacja i rozliczanie grantów Leader