Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Piknik
2020-09-04
Piknik
Walne Zebranie Sparwozdawczo-Wyborcze
2020-09-04
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za lata 2016-2019 w Ośrodku Jansowo w Kuślinie rozpoczęło się od oficjalnego otwarcia Labiryntu zbudowanego w ramach projektu współpracy z LGD-ami z Niemiec i Słowacji.
Posiedzenie Zarządu
2020-09-02
Zarząd LGD KOLD spotkał się po raz ostatni w tej kadencji.
Zapraszamy na Kaszuby
2020-09-01
Konsultacje
2020-09-01
Nasz region - nasze tradycje
2020-09-01
Zapraszamy na warsztaty taneczne realizowane w ramach projektu " Nasz region - nasze tradycje"
Poznajemy i promujemy dawne zwyczaje
2020-09-01
Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wzięło udział w imprezie pod tytułem, „Sześć wieków Rynku" w Lwówku.
Wyjazd do Nowego Tomyśla
2020-08-26
We wtorek 25 sierpnia 2020r. w ramach realizacji projektu pn. „Ludowa biesiada z wikliną w tle” Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zorganizowało wyjazd do Nowego Tomyśla nastąpiło to w okresie renowacji największego kosza na świ...
Przed spotkaniem projektowym
2020-08-24
Dzisiaj spotkali się on- line partnerzy projektu współpracy z LGD KOLD, LAG SPIS ze Słowacji, LAG Flaeming-Havel z Niemiec. Omawiane były szczegóły planowanego we wrześniu spotkania - konkursu kulinarnego na Słowacji. Wszyscy partnerzy wy...
Historię Chraplewa odkrywamy
2020-08-24
W środę 19 sierpnia 2020 roku w Chraplewie odbyło się spotkanie dla mieszkańców pt. „Historię Chraplewa Odkrywamy” z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filant...
Międzypokoleniowe łączenie pasji
2020-08-21
  w Pniewach odbyło się spotkanie „Pod kolorową chustą” realizowane w ramach projektu pn. „Kolorowa akademia juniora i seniora”. Projekt realizowany był w trzech etapach: pierwszy to wyjazd „Koldowy...
Piknik Rycerski w Lipce Wielkiej
2020-08-21
W programie m.in. inscenizacja bitwy pod grunwaldem, wioska średniowieczna, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży pojedynki rycerskie, degustacja staropolskich potraw
Szanujemy nasze zdrowie
2020-08-19
01.08.2020 roku nastąpiło oficjalne zakończenie realizacji zajęć w ramach projektu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności , na mocy umowy zawartej z Lokalną Grupą Działania KOLD pod nazwą „Szanujemy nasze zdrowie...
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
2020-08-18
Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD na podstawie § 23 pkt 3 oraz § 24 pkt 6 ust 5) Statutu Stowarzyszenia zwołuje: Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze za okres 2015-2019
Pokaz plecionkarski w Turowie, Koninie i Pniewach
2020-08-13
W dniach 7-12 sierpnia 2020r w Turowie, Koninie i Pniewach, odbyły się spotkania z pokazem wyplatania z wikliny prowadzone przez p. Katarzynę Wachowiak.
Spotkanie z piosenką biesiadną
2020-08-13
We wtorek 11 sierpnia 2020 r. rozpoczął się cykl spotkań z piosenką biesiadną.