Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozstrzygnięcie konkursu " Z pandemią w tle"

dodano: 2021-03-26 10:58

Rozstrzygnięty został konkurs dla środowisk wiejskich, które będą organizowały zajęcia po pandemii dla dzieci i młodzieży z dofinansowania Lokalnej Grupy Działania KOLD. Organizacje pozarządowe wraz z sołectwami zorganizują spotkania z psychologami, pedagogami oraz specjalistyczne warsztaty zainteresowań w danych społecznościach lokalnych. Wnioskodawcy mają czas na realizację zadań od czerwca 2021r do lutego 2022r. Konkurs był pilotażowym przed czekającymi nas środkami w kolejnym okresie finansowania unijnego, szczególnie przeznaczanych dla wsi przy udziale organizacji pozarządowych we współpracy z sołectwami. Niestety mało sołectw zdecydowało się na udział w tym konkursie, co nie napawa optymizmem przed nowym okresem programowania. Dlatego słowa uznania należą się tym organizacjom, które we współpracy z sołectwami i szkołami zdecydowały się na udział w konkursie. Dofinansowania otrzymują: Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach z gminy Pniewy, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wąsowskiej w Wąsowie z gminy Kuślin, Stowarzyszenie Uśmiech Pokoleń w Bolewicach z gminy Miedzichowo, Stowarzyszenie Przyjaciół Porażyna w Porażynie z gminy Opalenica, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie z gminy Opalenica, Koło Gospodyń Wiejskich „Wilkowyjki” w Wilkowie z gminy Duszniki.