Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niezbędnik beneficjenta PROW 2014-2020

dodano: 2017-03-10 08:34

 

Loga wykorzystywane przy realizacji operacji  PROW - pobierz

Lista obecności - pobierz

Lista odbioru nagród - pobierz

RODO dotycząca list obecności  - pobierz

Prezentacje ze szkoleń  - pobierz

Księga wizualizacji PROW 2014-2020 - pobierz

Wzór protestu

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej pdf - otwórz

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej exel -otwórz

 

Wniosek o wpis do ewidencji

Wniosek o wpis do ewidencji producentów - do wypełnienia ręcznego
Wniosek o wpis do ewidencji producentów - do wypełniania w formie elektronicznej
Instrukcja wypełniania wniosku
 

Portal ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/ beneficjentów

Wniosek o nadanie uprawnień

Instrukcja do wniosku

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 
1) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)
• Oświadczenie (.pdf) - otwórz
• Oświadczenie (.excel) - otwórz
2) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z) - otwórz
3) Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz
4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 
 
III. Granty -
 
1.Oświadczenie o doświadczeniu - pobierz
2.Oświadczenie o kwalifikacjach - pobierz
3.Oświadczenie o posiadanych zasobach - pobierz
4.Oświadczenie o prowadzeniu działalności - pobierz
5.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz
 
Wnioski do KOLD
1.Wniosek o wycofanie złożonego wniosku - pobierz
2.Wniosek - odwołanie sie od decyzji Rady - pobierz