Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wpłynęły wnioski

dodano: 2021-03-01 14:58

W wyniku naboru wniosków na konkurs z Leadera ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania KOLD wpłynęło 38 wniosków na łączną kwotę 3 692 205,74 zł. 
- 2 wnioski na infrastrukturę kulturalną na kwotę 746 361,00 zł przy limicie  746 361,04 zł
- 22 wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej na kwotę 2 200 000,00 zł przy limicie  1 488 238,76 zł
- 5 wniosków na infrastrukturę turystyczną na kwotę 550 874,74 zł przy limicie 556 576,96 zł
- 3 wnioski -granty na wyposażanie zespołów artystycznych na kwotę 80 653,00 zł przy limicie 80 749,20 zł
- 3 wnioski – granty na warsztaty, szkolenia na kwotę 34 776,00 zł przy limicie 48 996,24 zł
- 2 wnioski – granty na infrastrukturę turystyczną na kwotę59 340,00 zł przy limicie 59 374,40 zł
- 1 wniosek – granty – wydawnictwo na kwotę 20 201,00 zł przy limicie 20 274,04 zł