Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany w rozpatrywaniu wniosków

dodano: 2021-03-11 08:05

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi mającymi na celu wprowadzenie zmian dotyczących pozostawiania wniosków o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia i przywracania terminów, określonych przepisach art. 67b ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, na stronie internetowej ARiMR oraz UMWW zostały zamieszczone stosowne komunikaty.
Linki do komunikatów: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow.html; http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2021/03/10/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow-prow-2014-2020/.