Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana czasu pracy Biura LGD KOLD

dodano: 2020-10-23 19:47

Zmiana pracy biura
 
W związku z rozszerzająca się epidemią pracownicy biura z dniem 26.10.2020r. pracują w systemie hybrydowym,
a biuro LGD KOLD czynne jest codziennie w godzinach 8.30 - 12.30.
 
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
 
tel. 601819928