Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wycieczka do Międzyrzeckiego Rejonu Uzbrojonego

dodano: 2020-10-06 08:10

Wycieczka do Międzyrzeckiego Rejonu Uzbrojonego
 
W dniu 20 września 2020r. Stowarzyszenie „Chraplewo-razem możemy więcej” zrealizowało wydarzenie pt. "Historia z podziemia" z projektu "Dziedzictwo naszej wsi". Dzięki temu 50 uczestników wybrało się do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień w Pniewie aby zwiedzić bunkry i poznać historię z czasów II Wojny Światowej.  Dodatkowo wyjazd obejmował przystanek w miejscowości Paradyż, aby poznać bogatą historię klasztoru opactwa Cysterskiego. W drodze powrotnej uczestnicy udali się do Świebodzina do figury Pana Jezusa. Całe wydarzenie miało na celu zwiększenia więzi międzypokoleniowej wśród uczestników oraz zwiększenia świadomości pielęgnowania historii naszych przodków.   
Projekt został zrealizowany z projektu "Działaj Lokalnie", "Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce", "Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności" oraz "KOLD"