Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wizyta ze Strasburga

dodano: 2020-10-22 12:37

Prezes Polonii Alzackiej z francuskiego Strasburga przybył z wizytą do LGD KOLD. Rozmawiano przygotowywanym projekcie z Erasmus+ oraz wizytowano infrastrukturę w gminie Lwówek z projektów unijnych i krajowych. Po południu spotkanie z burmistrzem Nowego Tomyśla, gdzie rozmawiano o możliwej współpracy międzygminnej.