Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty refleksyjne w KOLD

dodano: 2021-02-18 08:27

Podsumowanie funkcjonowania LGD KOLD za 2020r połączone z oceną realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju miało miejsce 15 lutego w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku z przestrzeganiem pełnego reżimu sanitarnego.  Moderatorem warsztatów był Ireneusz Witkowski na podstawie współpracy z Mariuszem Wachowiczem z warszawskiej firmy Omikron. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członkowie i mieszkańcy LGD KOLD reprezentujący wszystkie sektory publiczny, społeczny i gospodarczy z wszystkich gmin obszaru. Analizując realizację LSR potwierdzono wysoką jakość funkcjonowania całego Stowarzyszenia a szczególnie biura LGD; rekomendowano utworzenie jednej wspólnej procedury oceny i wyboru operacji we wszystkich LGD z zachowaniem odrębności kryteriów. Postanowiono także informować na bieżąco wnioskodawców o zagrożeniach i ryzykach podjęcia realizacji operacji, szczególnie w kwestii terminów oraz utrzymać wysoką jakość doradztwa,a także kierować szczególne działania w aktywizowaniu społeczności lokalnej.