Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga, WAŻNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW!!!

dodano: 2020-11-27 11:48

 

 

Z dniem 1 grudnia 2020r wchodzą w życie nowe wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie dokonywania naboru wniosków. W związku z tym Lokalna Grupa Działania KOLD musi dostosować  procedury naboru wniosków do wytycznych i otrzymać akceptację z Urzędu Marszałkowskiego. Proces ten potrwa ponad miesiąc, ponieważ urzędy pracują zdalnie.

W związku z tym planowane nabory wniosków dla przedsiębiorców na podejmowanie działalności gospodarczej, dla gmin z infrastruktury kulturalnej i turystycznej  oraz granty  zostają przesunięte na  styczeń 2021r.

Prosimy o bieżące obserwowanie naszej strony internetowej.