Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczymy się i bawimy

dodano: 2020-09-24 07:00

 
W sobotę 12 września mieszkańcy Chraplewa, zarówno Ci starsi jak i mniejsi, mogli wspólnie uczyć się i bawić podczas zorganizowanego przez  Stowarzyszenie Chraplewo- razem możemy więcej wydarzenia pt." Uczymy się i bawimy".  Podczas spotkania mieszkańcy mogli zobaczyć pamiątkowe kroniki dotyczące życia tutejszych mieszkańców oraz starodawne urządzenia- wszystko to cieszyło się sporym zainteresowaniem przybyłych gości. 
Dla najmłodszych zorganizowano wspólne gry i zabawy, a za udział w nich wręczono pamiątkowe medale. Zwieńczeniem całego wydarzenia było wspólne ognisko przygotowane dla przybyłych mieszkańców. Dzięki takiemu spotkaniu została zawiązana więź międzypokoleniowa między starszym a młodszym pokoleniu.
Wydarzenie zrealizowane zostało z projektu "Działaj Lokalnie", "Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce", "Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności" oraz "KOLD " w Lwówku.