Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szykujemy Erasmus+

dodano: 2020-10-06 14:31

5 października spotkanie on line partnerów zagranicznych w sprawie przygotowania projektu dotyczącego Erasmus+  - uczenie dorosłych. Planujemy kursy komputerowe, zagospodarowania ogrodów, j. angielski, florystyczne i ekologię w latach 2021-2023. . Koordynatorem ma być LGD KOLD, a partnerami organizacje z Francji, Niemiec, Litwy i Słowacji.