Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie pracowników biura

dodano: 2020-09-14 12:18

 

 

 

 

 

 

 

 

W DNIU 15.09.2020r.

Z UWAGI NA UDZIAŁ PRACOWNIKÓW  W SZKOLENIU  W GODZ. 8.30 -11.00

BIURO KOLD BĘDZIE NIECZYNNE

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY