Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie dla gmin

dodano: 2020-10-22 12:42

Szkolenie on line dla gmin przygotowujących się do naboru wniosków z infrastruktury kulturalnej i turystycznej. Omówione zostały zasado składania wniosków z dokumentami oraz techniczne sposoby przyjmowania w biurze.  Szkolenie jest punktowane przy ocenie wniosku.