Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie dla NGO

dodano: 2020-10-22 18:44

Późnym popołudniem odbyło się szkolenie w LGD KOLD dla organizacji pozarządowych, które mają zamiar aplikować o granty. Nabory planowane są w działach : wyposażenie orkiestr i zespołów, infrastruktura turystyczna oraz wydawnictwa. Omówione zostały wnioski wraz z załącznikami. Szkolenie było punktowane do oceny wniosków.