Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie samorządowców KOLD

dodano: 2021-01-14 08:37

Pierwsze spotkanie w tym roku samorządowców  z obszaru LGD KOLD odbyło się 12 stycznia on line. Omawiano m.in. najbliższe nabory wniosków , przygotowanie do nowego okresu programowania w tym  plany spotkań  dla sołectw w ramach nowego programu Smart Willages  oraz tworzenia LSR.  Przybliżone zostały także projekty współpracy Meteo i Infokioski. 
W lutym planowana jest Gala projektów Działaj Lokalnie oraz warsztaty refleksyjne z udziałem przedstawicieli organów LGD, członków Stowarzyszenia.