Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie samorządowców

dodano: 2020-10-20 13:45

Trochę w okrojonym składzie spotkali się on line samorządowcy obszaru KOLD. LGD KOLD  zapoznał się wszystkich ze zmianami w LSR, przelicznikiem Euro oraz szykowanymi naborami wniosków.
Omówiono także projekty współpracy z postawieniem stacjo Meteo oraz projekt z info kioskami. Omówione zostały także problemy związane z realizowanymi projektami z infrastruktury kulturalnej i turystycznej, zwracając uwagę na tablice promocyjne.