Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie samorzadowcow

dodano: 2020-01-28 11:15

Na terenie Ośrodka Jansowo w gm. Kuslin, spotkali się starostwie, burmistrzowie i wojtowie obszaru LGD KOLD. Omawiano zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, zapoznano się z funkcjonowaniem ośrodka w tym dofinansowaniem z Leader, projektem międzynarodowym współpracy w tym planowana infrastruktura projektowa.