Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie Zarządu LGD KOLD

dodano: 2020-12-16 08:06

Kolejne posiedzenie Zarządu LGD KOLD odbyło się 15 grudnia on-line.
 Głównym tematem było przygotowanie do nowego okresu programowania 2021-2027, które praktycznie rozpocznie się w 2023r, natomiast pierwsze nabory wniosków zapewne w 2024r. Zarząd poznał priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o koncepcje Komisji Europejskiej przedstawianej podczas posiedzenia Grupy Tematycznej Leader z udziałem Ireneusza Witkowskiego oraz konferencji Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich z udziałem Pauliny Młyńczak i Ireneusza Witkowskiego. Główny nacisk w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju chcemy kłaść na kompetencje cyfrowe, ochronę i klimatu, a szczególnie rozwój społeczeństwa środowiskowego w oparciu o program Smart Willages (inteligentne wioski). Zarząd planuje po zwolnieniu obostrzeń pandemicznych (maj/czerwiec) rozpocząć spotkania informacyjne dla liderów wiejskich o planowanych koncepcjach. Przyjęto także założenia planu pracy na rok 2021 (intensyfikacja realizacji projektów współpracy oraz nabory wniosków z Leadera i Działaj Lokalnie).  Zarząd przyjął 2 osoby z gminy Duszniki w skład członków KOLD.   Przyjęto także informację o przeliczniku euro dokonanym przez Urząd Marszałkowski na zbliżające się nabory wniosków.