Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Słowacy i Niemcy w KOLD

dodano: 2020-01-21 11:01

Realizując projekt współpracy trójstronny „kulturalnie, sportowo i turystycznie o regionach, w dniach 17-20 stycznia, przebywały na terenie LGD KOLD grupy z LAG Flaeming-Havel z Niemiec i LAG SPIS ze Słowacji. Goście wraz z gospodarzami przebywali na spotkaniu noworocznym w Lwówku, obejrzeli makietę kolejowa w Borówcu, Starówkę w Poznaniu, Zamek G orków w Szamotułach, wzięli udział w turnieju bowlingowym, a przede wszystkim przywieźli grupy śpiewacze. Niemcy śpiewali na mszy św w kościele w Brodach, a Słowacy w Lwówku, by w niedzielę wystąpić na XX Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lwówku. Turniej bowlingowy zdominowali goście z Niemiec, zwyciężyła Uta Hohfield przed Andreasem Koska z LGA Flaeming-Havel , Justyną Hałas z LGD KOLD i Barbar Fichtner z LAG Flaeming-Havel. W Festiwalu Kolęd w kategorii solistów pow. 18 lat laureatka została Lidia Juniglasova z LAG SPIS ze Słowacji, w kategorii zespołów wygrała grupa Zvonarka ze Słowacji, a w kategorii kolędy zagranicznej zespół Donna Liedchen z Niemiec. Kolejne spotkanie projektowe planowane jest w czerwcu na terenie Słowacji z tematem konkursu kulinarnego. Koordynatorem projektu jest LGD KOLD.