Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ocena filmów konkursu "Opowiedz"

dodano: 2020-12-31 08:09

Ocena filmów konkursu "Opowiedz"
W ramach programu Działaj Lokalnie prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania a współfinansowanego przez Polsko-Amerykańska Fundację Wolności ogłoszono konkurs dla grantobiorców realizujących projekty w ramach programu, który polegał na nakręceniu krótkiego filmu pokazującego sentencję realizowanego projektu. Kapituła konkursu w składzie: dziennikarz gazety "Nasz Dzień po Dniu" Mirosław Kozłowski, b. redaktor Radia Merkury Krzysztof Sadowski, realizator filmowy Adam Paschke podkreśliła bardzo duże zaangażowanie społeczności lokalnej przy realizacji projektów, integrację międzypokoleniową, co doprowadza do pozytywnej metamorfozy małych społeczności lokalnych. 
Posiedzenie Kapituły odbyło się on -line prowadzone przez wiceprezesa LGD KOLD Ireneusza Witkowskiego.
Nagrody zostały przyznane trzem pierwszym miejscom:
1. Stowarzyszenie miłośników Konina gm. Lwówek
2. Stowarzyszenie Chraplewo -razem możemy więcej z gm. Kuślin
3. Stowarzyszenie Perspektywa z Pniew 
Nagrody zostaną wręczone na gali podsumowującej projekty.