Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory wniosków z Leadera

dodano: 2021-01-14 10:44

W związku z przedłużeniem obostrzeń pandemicznych i związaną z tym pracą zdalną w urzędach, rozpoczęcie naboru wniosków przedłuża nam się o ok. miesiąc, czyli pod koniec  lutego. O rozpoczęciu będziemy informować minimum 2 tygodnie przed naborami.