Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania KOLD ogłasza nabory wniosków

dodano: 2021-01-29 14:39

 

 

Lokalna Grupa Działania KOLD  ogłasza nabory wniosków na:

- podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

- infrastruktura kulturalna - otwórz

- infrastruktura turystyczna - otwórz

 

Granty

 - Infrastruktura - otwórz

- warsztaty - otwórz

- wydawnictwa - otwórz

- wyposażenie zespołów - otwórz

 

Wnioski będą przyjmowane od 15.02.2021 do  01.03.2021