Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania KOLD działa na rzecz społeczności lokalnej.

dodano: 2021-02-11 14:14

 Działalność Lokalnej Grupy Działania KOLD oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało na naszym terenie ( gminy Duszniki, Kuślin, Lwówek, Opalenica, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Pniewy)  41 nowych miejsc pracy, powstały 24 nowe firmy ( w 2021r powstanie kolejnych 13 nowych firm),  wybudowano lub przebudowano 8 świetlic wiejskich, wyposażono w stroje i instrumenty 5 zespołów i orkiestr artystycznych, wybudowano i wyposażono 16 obiektów infrastruktury turystyczne w tym place zabaw, 2  ścieżki rowerowe, zrealizowano 53 granty dla organizacji pozarządowych w tym warsztaty i szkolenia, wyjazdy promocyjne w kraju i zagranicą, wydawnictwa promujące. LGD  KOLD zrealizowała 4 projekty współpracy krajowe i zagraniczne, w których brało udział ok 400 osób z naszego terenu oraz jest w trakcie realizacji 2 kolejnych projektów. Organizacja wsparła wydarzenia kulturalne i sportowe na naszym terenie a także wiele wydarzeń turystycznych, organizując je wspólnie z organizacjami pozarządowymi, gminami, przedsiębiorcami oraz parafiami. Oprócz wsparcia typowo z projektu unijnego Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, udziela także dofinansowania dla organizacji pozarządowych w ramach programu Działaj Lokalnie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Rozwoju, z którego wsparcie uzyskało 39 projektów. Dodatkowo realizowała również  projekt z Erasmusa+ dla dorosłych wspólnie z 4 partnerami zagranicznymi będąc zawsze koordynatorem projektów.  Te wszystkie działania złożyły się na mocne włączenie się w program unijnego wsparcia dla obszarów wiejskich. Obecnie przygotowując się do nowego okresu programowania, LGD KOLD ogłosiło własny projekt na granty dla obszarów wiejskich, z którego mogą skorzystać środowiska wiejskie naszego terenu jako program pilotażowy przed kolejnymi naborami wniosków unijnych. Szczegóły na stornie internetowej www.kold.pl. 
Dziękujemy wszystkim współpracującym za dotychczasową pomoc i wspólną realizację zadań.