Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs "Z pandemią w tle"

dodano: 2021-02-01 19:59

Sołectwa, organizacje pozarządowe, szkoły

Szanowni Państwo

 Trwające pandemia mocno ograniczyła możliwości rozwojowe w tym szczególnie ogólnospołeczne dzieci i młodzieży klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Nauczanie zdalne pozbawiło możliwości uspołeczniania młodych ludzi, pozbawiło ich przebywania w gronie rówieśników, odbiło się na ich psychice. Wychodząc naprzeciw działaniom na rzecz dzieci i młodzieży po pandemii, Lokalna Grupa Działania KOLD uruchamia własny konkurs dla wszystkich miejscowości obszaru LGD KOLD, który jest także pilotażowym konkursem dalszych działań w nowym okresie programowania środków unijnych. W konkursie wybrane zostaną po 1 najlepszym projekcie w każdej gminie dla uczniów klas IV-VIII oraz po 1 najlepszym projekcie w każdej gminie dla uczniów szkół średnich ( Duszniki, Kuślin, Lwówek, Opalenica, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Pniewy). Razem przeznaczamy na realizację programu 21 000,00 zł dla 14 projektów. Regulamin konkursu wraz z dokumentacją znajduje się na stronie www.kold.pl w zakładce „Z pandemią w tle”.                                           Szczegółowe wyjaśnienia można uzyskać po nr tel. 614424160 lub e-mailem na adres biuro@kold.pl

Pamiętajmy, młode pokolenie będzie w przyszłości pracować i działać na naszą rzecz, pomóżmy mu lepiej do tego się przygotować.                                                                                                                                                      Przygotowanie naszych wsi i miasteczek do nowych środków unijnych, pozwoli na ich rozwój w najbliższych latach.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD