Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOLD na Niepodległość

dodano: 2020-11-12 13:57

Tradycyjnie w Dniu Święta Niepodległości pod Pomnikiem Wdzięczności w Lwówku, przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania KOLD złożyli wiązankę kwiatów.