Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Finałowy koncert kolęd w auli LO w Pniewach

dodano: 2020-01-10 11:59

W sobotę 4 stycznia 2020r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach odbył się finałowy koncert kolęd i pastorałek w ramach realizacji projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”. Do udziału zaproszono zespoły śpiewacze z gmin należących do Lokalnej Grupy Działania KOLD w Lwówku. Każdy zespół przygotował krótki  koncert kolęd i pastorałek, a zespół z Urbanowa „Wiaruchna i Przyjaciele przedstawił jasełka z przymrużeniem oka. Na zakończenia koncertu Seniorzy przedstawili program pt. „Kolędowy czar”, który był przygotowany podczas warsztatów muzycznych prowadzonych przez Panią Paulinę Królak i zachęcał widownię do wspólnego kolędowania. 
Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.