Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokonane oceny filmów w Działaj Lokalnie

dodano: 2020-01-30 14:00

W biurze LGD KOLD Komisja w składzie : Mirosław Kozłowski- dziennikarz, Szymon Konieczny - historyk, fotograf, Adam Paszke- realizator filmowy dokonała oceny filmów z realizacji projektów w ramach programu Działaj Lokalnie. W kategorii MOTYW nagrody otrzymują Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli z Pniew oraz Stowarzyszenie Miłośników Konina, natomiast w kategorii CZŁOWIEK Stowarzyszenie Projekt Pniewy.
Najlepsze filmy w każdej kategorii wezmą udział w konkursie ogólnopolskim.