Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czcimy Powstanców

dodano: 2021-01-04 11:45

Lokalna Grupa Działania w 102 rocznicę wyruszenia w bój kompanii Lwoweckiej, podczas gminnej uroczystości, złożyła wiązankę pod Pomnikiem Powstańców w Lwowku.