Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biesiada z wikliną w tle

dodano: 2020-10-16 14:00

W czwartek 15 października 2020 r. w Restauracji „Zacisze” w Pniewach odbyła się w ramach realizacji projektu „Ludowa Biesiada z wikliną w tle”. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Pan Damian Łęszczak - Prezes Lokalnej Grupy Działania KOLD w Lwówku, Pani Bernadeta Markiewicz - Dyrektor OPS w Pniewach, Pani Jolanta Graś i Pan Paweł Prętki - radni Rady Miejskiej w Pniewach oraz prezes i delegacja  Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” w Pniewach, przedstawiciele sołectw i mieszkańcy Gminy Pniewy. Biesiada  była okazją do podsumowania działań podejmowanych podczas trwania realizacji projektu. Zadania w projekcie obejmowały między innymi: pokazy technik wyplatania wyrobów z wikliny, wyjazd do Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu oraz przygotowanie oprawy śpiewno-tanecznej. Tło scenografii stanowiły prace wykonane podczas pokazów wikliniarskich. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć  program śpiewno-taneczny w wykonaniu Seniorów oraz wspólnie, przy akompaniamencie akordeonowym zaśpiewać biesiadne piosenki. W dalszej części zebrani biesiadnicy mogli obejrzeć przygotowaną prezentację i podziwiać zaangażowanie uczestników podczas pokazów plecionkarskich, wyjazdów oraz w spotkaniach przygotowujących repertuar piosenek biesiadnych i układ choreograficzny.

Biesiada odbywała się w ramach realizacji projektu pn. „Biesiada ludowa z wikliną w tle”  współfinansowanego ze środków: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.